COGITO ERGO SUM

Jag finns eftersom jag tänker

och jag skriver ner det för att sluta tänka på det...

 
Frukten från kunskapens träd är inte alltid lättsmält. Från den här sidan går länkar till sidor med kuriösa och diskutabla insikter och åsikter.

NÄRSYNTHET - varför är närsynta intelligenta?
Svaret finns (kanske) här!
DUMHET - för att fatta att man är dum
får man inte vara dum -
fattar du?
SJUKVÅRD - nutidens allmännerliga kyrka.
Läs dagens evangelium här!
LÄTTJA - om ett populärt tidsfördriv.
En dikt av den vise Alf Henrikson.
SJUK VÅRD -
om utbrändhet.
CHEFER - bra eller
dåliga?
HÄLSOVÅRD - bortkastade pengar?
Vem kan man lita på?
Läs här!
KOMPETENS - finns det
sol-och vårare på arbetsplatsen?
KVALITETSSÄKRING - vad är poängen eller
på ängen?
BYRÅKRATBINGO - lär dig detta enkla spel!
MORAL -
civilisationens undergång?
TERROR -
vem hotar demokratin?
IDOLER -
vårt behov av förebilder
KVACKSALVERI
botare eller bedragare

Åter till startsidan.