Kvalitet i vården.

När jag tänker på sjukvårdens situation, i synnerhet primärvårdens eftersom det är där jag arbetar, ser jag framför mig en ko fredligt betande av ängens gräs (allehanda krämpor och sjukdomar). Runt kon surrar ständigt en irriterande svärm av flugor och bromsar. Några surrar om kvalitetsutveckling, några surrar om besparingar, någon om politiska reformer, någon om förebyggande vård. De äro legio och de kallas administratörer, politiker, konsulter, kommittéer, läkemedelsfirmor, experter och förståsigpåare. Trots de obehagliga sticken och betten fortsätter kon med beundransvärt tålamod sitt nyttiga arbete. Se där en bild av den svenska sjukvården! Men hur länge till? Hade hon inte haft sitt stora tålamod och därtill fyra magar skulle kon säkert för länge sedan fått magsår av stressen!

Korsstygnstavla sydd av Anna

- Medicinska och humanistiska värderingar kan vara på väg att ersättas med management. De som arbetar i vården hotas av styrmodeller som styr över handlingar från omvårdnad till administration. Det konstaterar företagsekonomen Gudhjärg Erlingsdottir i Lund, som i höstas doktorerade på avhandlingen "Förförande idéer - kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården".

- Dokumentationen har ökat lavinartat och det blir mer och mer en rigorös kontroll av hur man gör och inte vad man gör, säger Gudbjörg Erlingsdottir. Avhandlingen kom i slutet av oktober, men sedan den refererats i Dagens Eko den 8 december har hon varit fullständigt nedringd och fått mängder med e-post. Från personal på Tullverket, Vägverket, Socialstyrelsen, Posten ... Men allra mest från sjukvården och särskilt från läkare. Fortfarande är det tre till fyra läkare om dagen som hör av sig. - Läkarna slås i huvudet med managementargument som de har svårt att värja sig emot.

Idag blir vården alltmer värderad utifrån dokument och siffror som inte kan förmedla den komplexa verksamhet de är avsedda att spegla. Gudbjörg Erlingsdottir tycker att patienterna också måste börja fråga sig vilka värderingar de vill mötas av. Vill man bli värderad utifrån managementtänkande: Hur många röntgenplåtar är jag värd? Och är det kvalitet att komma in till doktorn inom 30 minuter. Eller är det viktigare att bli bemött med empati och känna att man har doktorns fulla uppmärksamhet när man väl kommit in? Gudbjörg Erlingsdottir är alltså företagsekonom, men säger att något som verkligen skrämmer henne är övermodet hos många ekonomer. - Jag har hört landstingsekonomer som resonerar: »Om bara läkarna kunde lära sig att ställa diagnos efter följande fyra punkter så skulle deras arbete bli mycket effektivare.» I botten har hon två års studier på en fyraårig akademisk sjuksköterskeutbildning på Island och några somrars arbete inom vården. Men när hon skulle välja ämne för doktorsavhandlingen ville hon skriva om privata näringslivet. Hennes handledare föreslog dock kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården. Hon konstaterar i sin avhandling att »de senaste decenniernas reformer inom offentlig förvaltning har varit mer framgångsrika i att förändra och demontera de befintliga institutionerna än att skapa nya. De institutioner som demonteras är de som hittills har fått hälso- och sjukvården att fungera». - Vad händer när man lär personalen att resonera i managementtermer? Det är svårt att säga vad detta får för konsekvenser, men förmodligen är de irreversibla, säger hon. Moderna idéer omges av myter. Och det är väldigt viktigt att visa att man är med på dem för att visa sin duglighet. I avhandlingen följer hon kvalitetssäkringsidéema bakåt i tiden. Var kom idéerna ifrån, hur förpackades de och varför fick de så stort genomslag? Förförande idéer - Många av dagens idéer på modet förför organisationer med managementlogik och oemotståndliga löften om effektivitet, produktivitet och rationell styrning. Kvalitetssäkring har ett skimmer omkring sig, som något per definition bra, säger hon. Goda avsikter kan omvandlas till negativa konsekvenser när idéer från näringslivet okritiskt tas över och används där de inte hör hemma.
Citerat från LÄKARTIDNINGEN nr 8 - 2000

---ooo---

Det finns tre vägar till undergång, kvinnor, spel och konsulter. Det behagligaste är kvinnor, det snabbaste är spel men det säkraste är konsulter. (Georges Pompidou)

Vårdekonomi?

 

Åter till startsidan.