Spela byråkratbingo!

För att inte somna under tråkiga sammanträden och konferenser kan man roa sig med att spela byråkratbingo.

Börja med att rita upp en stor fyrkant på ett papper och dela upp den i rutor, 5 x 5 stycken. Skriv i varje ruta någon typisk politiker- eller byråkratfloskel, t ex kompetensutveckling, utvecklingspotential, fokus, uppdragsgivare, konkurrensutsätta, kostnadseffektiv, offensiv, medinflytande, tillgänglighet, team, kärnverksamhet, proaktiv, koncept, sjösätta, kvalitetssäkring...du kan säkert komma på en hel del floskler, klyschor, klichéer och populära banaliteter själv...
Kryssa sedan under mötets gång vartefter någon av dessa floskler dyker upp.
När du fått fem i rad viftar du med papperet och ropar "BINGO!" - om du vågar!

Här är ett autentiskt uttalande gjort av en landstingsdirektör strax före sitt tjänstetillträdande
(namnet på personen och landstinget ifråga kan av hänsyn till PersonUppgiftsLagen icke uppges)...

"Min bild av Landstinget -- är en god verksamhet utförd av kompetenta medarbetare med fokus på invånarna, präglat av en positiv kultur och en mycket god utvecklingspotential."

Fyra år senare, samma landstingsdirektör före sitt tjänstefrånträdande...

"- Jag trivs mycket bra med mitt arbete som landstingsdirektör, säger xx. Uppgifterna, samarbetet med medarbetare, förtroendevalda och andra är inspirerande. Vi har många bollar i luften och jag försöker spela flertalet av dem i mål. Mitt fokus kommer helt och fullt vara i landstinget till och med augusti nästa år."

Mer om språkliga krumbukter och oavsiktliga lustigheter finns på Avigsidan. Du kan klicka på länken här
Testa Avigsidans floskelgenerator!!

Avigsidan

Åter till startsidan.