Bra eller dåliga chefer.

Naturligtvis är de flesta chefer dåliga, enligt inkompetensregeln; i ett någorlunda stort företag (t ex landstinget) kommer en medarbetare som är någorlunda duktig och intresserad av att göra karriär att med tiden befordras till en högre befattning. Klarar han eller hon av även denna befattning blir det efter några år ytterligare kliv uppåt, ända tills inkompetensnivån uppnåtts, och eftersom det är svårare att ta ett kliv nedåt blir den tidigare kompetenta medarbetaren så småningom sittande som inkompetent chef!
Detta är känt som Peters princip. En variant av detta är Dilberts princip (från seriefiguren i kontorsmiljö) som säger att företag tenderarar att systematiskt befordra sina minst kompetenta medarbetare uppåt i administrationen för att minimera den skada de kan åstadkomma!
Att många företag (banker exempelvis) misslyckas med detta är väl uppenbart i så fall?(100206)
MYCKET SNACK. Forskaren Charlotte Simonsson, doktorand vid Lunds universitet, har studerat hur chefer kommunicerar med sina anställda. Visst pratar de en hel del - men väldigt lite konkret blir sagt. Svenska chefer pratar 80 procent av arbetsdagen. Ytligt, färglöst och utan sammanhang. - Det är frapperande hur lite kraft som ägnas åt att förbättra muntliga kommunikationer. - Det finns en allmän strävan efter decentralisering, dialog, visioner, värderingar - modeorden. Men slagorden omsätts sällan i praktiken. Enligt Charlotte Simonsson lär chefsutbildningarna ut presentationsteknik, sällan kommunikation. Man inför nya tekniker, skaffar intranät, men ägnar knappt någon tid åt att utveckla dagliga samtal, eller åt att vara konkret. (Aftonbladet Nya medier 021107)

SKITSNACK. En chef som med auktoritet informerar och lägger fram riktlinjer ger mindre utrymme för mobbning. Det minskar risken för att det bildas undergrupper som plötsligt vänder sig mot någon arbetskamrat. Visserligen löper chefen själv risken att bli baktalad men det är bättre än att någon på lägre nivå blir mobbad.
En sådan chef låter heller inte sina medarbetare tala nedsättande om andra avdelningar på företaget. Och sitter aldrig på sitt rum med en medarbetare och diskuterar en tredje som inte är närvarande.
Missförhållanden måste naturligtvis rättas till. Men skitsnacket måste stoppas. (Sten Haage Ny Teknik 39/2000)

VEM ÄR DET EGENTLIGEN SOM BESTÄMMER? Det är nyckelfrågan i alla organisationer, som Bågspännaren ser det. Är det chefen? Njae. Direktörer och ledningsgrupper och såna har förstås den formella makten. De får representera och äta gratis, hösta in beröm och så där. Det är säkert skojigt, men inte detsamma som att bestämma.
Cheferna sysslar nog mest med att försöka begripa och tillämpa den managementteori som de lärde sig på senaste ledarutvecklingskursen. Däremellan försöker de hålla sig informerade om vad medarbetarna egentligen sysslar med. Vill de någon gång visa handlingskraft, initierar de en organisationsförändring. (Bågspännaren Socialförsäkring 11/2000)

PSYKOPATER. Psykopater finns inte bara i fängelserna. De sitter även på företagens chefsposter. Bara en till två procent av befolkningen klassas som psykopater. - Men dessa personer strävar ofta uppåt, och därför tenderar de att vara överrepresenterade på ledande poster, säger Paul Babiak, psykolog och verksam som företagskonsult i New York, USA. Psykopaten är svår att avslöja. Han eller hon har egenskaper som samtidigt värderas högt när företagen söker chefsämnen: karisma, verbal förmåga, oräddhet, förmåga att fatta svåra beslut. - Men psykopater är bara ute efter makt. De söker efter spänning, och de älskar att leka med människor. De saknar empati och tycker om att trampa på folk. Om de kunde avslöjas på ett tidigt stadium vore mycket vunnet, säger Babiak till TT. (Expressen)

Stygga Vargen

Ur Kalle Anka & C:o nr 3 1951.

Ifall någon av mina nuvarande närmaste chefer skulle råka läsa ovanstående - det gäller INTE er, allvarligt!

 Åter till startsidan.