Sol-och-vårare på arbetsplatsen?

Personer som saknar empatisk förmåga blir vanligare på arbetsplatser. En orsak är att social kompetens värderas så högt vid anställningar. Det hävdar Bodil Wennberg, psykolog och aktuell med boken "EQ på svenska" Hon har förut varit personalchef på Chalmers, och arbetar sedan mitten av 90-talet med konflikthantering och ledarutveckling på företag och organisationer. Hon föreläser, håller kurser, fungerar som coach för enskilda chefer och hjälper till med att lösa konflikter i personalgrupper. - Man ska inte överbetona social kompetens vid anställningar. Den mest socialt kompetenta personligheten är sol-och-våraren. En trevlig och charmig person som är manipulativ och saknar förmåga att skämmas. Min erfarenhet är att de blir vanligare, och de är definitivt en vanlig orsak till konflikter på arbetsplatser. Sol-och-våraren på jobbet får andra att känna sig dåliga, utan att det riktigt går att sätta fingret på varför. Han smiter obemärkt från sina arbetsuppgifter, säger vänliga saker som inte känns snälla, och är duktig på att förhandla upp lön och förmåner genom att utnyttja chefens svaga punkter. Den som rekryterar måste våga se förbi den säljande personlighetstypens yta och leta efter de djupare kvaliteterna. Kanske är social kompetens inte ens nödvändig jämt. - Särskilt inom den tekniska världen gör det inte alltid så mycket om man är en tråkmåns. Det behövs alla slags människor på en arbetsplats.

Citerat från NY TEKNIK 2000:44

Jan Berglins syn på social kompetens; ur boken Magnum Berglin (Galago Förlag). Bilden är en länk till Ordfront.

Social kompetens

Åter till startsidan.