Musik

är viktigt, av alla konstarter är musiken den förnämsta, därom torde de flesta stora tänkare vara eniga.

Musik är ett mysterium, som avspeglar livets mysterium. 
Hur kan något så ofullkomligt som människan med så ofullkomliga hjälpmedel åstadkomma något så nära det fullkomliga som musik? 
Hur kan något så flyktigt som en vågrörelse i luften skapa en så stark resonans i medvetandet?


Enligt filosofen Schopenhauer är det så att "tonsättaren uppenbarar världens innersta kärna".

Enligt en artikel i Dagens Medicin har tyska forskare kommit fram till att musik har en lång rad positiva effekter på hjärnans funktioner och är den detalj som utgör skillnaden mellan oss och aporna:

Enligt tyska vetenskapsmagasinet Bild der Wissenschaft lägger den mänskliga hjärnan ner mer tid och kraft på att analysera musik och nyttja den för alla möjliga syften än vad någon tidigare anat. Bild der Wissenschaft har ställt samman flera års forskningsresultat kring musik och hittat förbluffande slutsatser. Tidigt har neurologer pekat på att hjärnan måste arbeta oerhört aktivt för att kodifiera all sorts musik, det må sen vara Bach eller Bruce Springsteen. Musik är komplext och en sammanfattning av toner, ackord, klangfärger och melodier, harmonier och rytm. Därmed stimulerar musik minnet som ständigt försöker jämföra nya stycken med gamla. Dock inte bara minnet. Tidigare teorier om ett endaste musikcentrum i hjärnan aktiveras får nu stå tillbaka eftersom fler regioner visar sig vara involverade. Hela hörsystemet är självfallet engagerat men även mellan- och storhjärnan liksom det limbiska systemet, ansvarigt för våra känslor, och lilla hjärnan, rörelsecentrum.
Att musik påverkar smärttillstånd, hjärtfrekvens, blodtryck, andning och muskelanspänning är dokumenterat. Nu påpekar forskare från Max-Planck-institutet att musiken också är nära kopplad till den mänskliga språkutvecklingen. Rytm, melodi och accenter förbinder musik och språk, enligt nya resultat som leder till slutsatsen att det är musiken som skiljer människorna från aporna. (Maria Ernestam Dagens Medicin 030924)

---ooo---

Den store violinisten gned
med hästens hår 
en tarm av ett får, 
och all himmelens ljuvlighet strömmade ned 
som vågor i stråkdragens spår.

Mitt hjärta svällde, min håg blev varm, 
min själ kände lycka och fest 
när han behandlade fårets tarm 
med håret av en häst. 

-Alf Henrikson

---ooo---

På 1960-talet var jag en av många garagemusiker som spelade i olika popband. En tidstypisk låt som alla amatörer på den tiden kunde spela var The House of the Rising Sun
Lyssna på den i midi-version här Länk

En viss lokal berömmelse i trakterna mellan Österbymo och Eksjö åtnjöt popbandet Nothing Länk

Ännu tidigare hette Österbymos popstorheter The Hitch-Hikers Länk

Min käraste leksak sedan några år är min "enmansorkester" - en Yamaha PSR-540.
Som en hälsning till mina gamla musikvänner o a har jag lagt upp ett smakprov med egna låtar HÄR


Musik och musiker

Musik kan betraktas som konst, men all musik är inte konst. Vad är det för skillnad mellan konst och kommersiellt hantverk? Enligt min mening måste ett konstverk vara ett personligt uttryck för en genuin tanke eller känsla. Saknas endera eller båda är det inte fråga om konst. Däremot kan inte kommersiell framgång eller brist på sådan användas som kriterium. Bob Dylan är en av de kommersiellt mest framgångrika musikartisterna någonsin men har ändå stora konstnärliga kvaliteter, medan Per Gessle, som också varit ovanligt framgångsrik kommersiellt sett, inte uppvisat någon uttrycksmässig utveckling eller genuinitet. Här följer länkar till en del artister, en mycket välkänd, de andra alltför lite kända och uppskattade, men alla har det gemensamt att de i sina bästa stunder producerat musik och texter som höjer sig över de kommersiella slit-och-slängprodukterna som musikindustrin i huvudsak tillhandahåller.
Vem är den i Sverige förvånansvärt okände sångaren och kompositören, som skickligt balanserar mellan det raffinerat vackra och det banalt sirapssöta? Gerry från Paisley i Skottland
Vem kombinerar intelligent rock´n´roll med ädel brittisk pop? Birminghams Jerry Williams
Vem är det förra seklets mest inflytelserika poet? Sångaren utan sångröst, en levande legend
Sveriges originellaste musikartist? En filosof från norr

Åter till startsidan.