Bob Dylan

Vilka är 1900-talets främsta konstnärer? Den mest framgångsrike inom bildkonsten är otvivelaktigt Pablo Picasso. Inom ordkonsten intar Robert Zimmerman alias Bob Dylan en liknande särställning - knappast någon annan poet har nått en sådan spridning och ett sådant inflytande som han. "Yippee! I'm a poet, and I know it. Hope I don't blow it." deklarerade han, artisten som visade att man inte behöver ha sångröst för att sjunga och att rock- och popmusikens texter inte måste handla om heart...part d v s hjärta och smärta.

Bob Dylan föddes 1941, faktiskt i den "svenska" delen av USA, nämligen Duluth i Minnesota. I början av 60-talet inledde han sin karriär som folksångare, men när de engelska popgrupperna med The Beatles i spetsen några år senare erövrade världen övergav Bob Dylan det renläriga akustiska ackompanjemanget till förmån för elektriska instrument, och blev av många betraktad som en avfälling. Samtidigt som han i musikaliskt avseende har påverkats av tidsandan har han själv med sina texter tolkat och påverkat denna tidsanda, musikaliskt, moraliskt och politiskt. Utan Bob Dylan hade knappast Bruce Springsteen varit Bruce Springsteen, och utan Bob Dylan och Bruce Springsteen hade Ulf Lundell inte varit Ulf Lundell, och utan dem hade väl inte Lars Winnerbäck o s v...

Någon sångröst har Bob Dylan som sagt inte, i varje fall har han aldrig visat prov på någon sådan, tvärt om verkar han ofta misshandla sina egna verk avsiktligt med en förbluffande respektlöshet, och det medför också att det ofta är svårt att uppfatta texterna. Detta är möjligen ett stildrag från den "klassiska" rockmusiken, där lyssnaren på så sätt får aktivera sin fantasi för att fylla ut det som fattas, men Bob Dylans texter har helt andra kvaliteter, och det är en stor fördel om man kan läsa texten samtidigt som man lyssnar på skivorna. Lyckligtvis finns nu texterna samlade på en välordnad sajt, bobdylan.com, som den här bildlänken går till.

Bob Dylan

Åter till startsidan.