Länkar till intressanta internetsidor

Till vänster en målning av min gamle vän Bobo Hermanson, illustratör, bild- och teaterlärare och en gång trummis i The Hitch-Hikers. Han kallar den Björklund, jag skulle nog kalla den Vertigo, för jag blir yr av att titta på den... Bilden är också en länk till hans hemsida, klicka på den!

Kalla fötter? Köp handgjorda billiga fotbeklädnader direkt från tillverkaren.
Jag har sett några In Real Life - de är verkligen fina!
Anna har gjort sidan. Klicka på bilden!

Slippers
Liksom musiken är känslans värdefullaste födoämne är vetenskapen intellektets viktigaste näring. Båda kräver ett visst mått av ansträngning för att man ska kunna tillgodogöra sig dem. Det viktigaste är att inte blanda ihop tro (som varken kan bevisas logiskt eller empiriskt eller motbevisas) med vetande (som kan bevisas eller motbevisas). Gör man inte en noggrann åtskillnad riskerar man att hemfalla åt övertro, d v s vidskepelse, som i form av pseudovetenskap, ockultism, olika alternativläror och nyandlighet tycks frodas som aldrig förr. Där har såväl den alltmer försvagade f d statskyrkan som skolan misslyckats grundligt. Som en motreaktion och som ett ljus i vidskepelsens mörker har i flera länder framträtt enskilda eller grupper av s k skeptiker, som aktivt bekämpar omedvetna och medvetna bedrägerier och självbedrägerier. Här är länkar till några sådana sidor.

Vetenskap och folkvett. En förening mot oklokhet och vidskepelse.
Ett exempel på okritiskt tänkande. Varning!
Ett ännu värre exempel. Varning! Varning!
Här följer till slut några länkar till sidor som helt enkelt är roliga, vackra, intressanta, användbara eller ger anledning till eftertanke.
Vem var det som klarade sig ur alla faror med hjälp av praktisk fysik och kemi och en liten röd fickkniv? Den smartaste av alla TV-hjältar!
Mera praktisk kemi. Intressanta fakta om parfym m m.
Gillar du inte min webb-design? Go to hell!

 

Åter till startsidan.