Klass 4 och 5

i Sund 1958-1960

Skolan i Sund var en kyrkskola, och läraren, Sture Flärdh, var både lärare och kantor. Han var en mycket bra lärare, och trots av vi var många barn i en trång skolsal rådde det en god ordning och kamratlig stämning. Till detta bidrog kanske att det var tre gånger så många flickor som pojkar i klassen!.
Magistern, som manliga lärare kallades, undervisade givetvis också i musik, och några elever bildade en riktigt duktig blockflöjtensemble. Dessutom undervisade han i träslöjd.
Därtill var han ungdomsledare för den kyrkliga scoutrörelsen Ansgarsjuniorerna, där jag och flera av klasskamraterna deltog.


ÅTER TILL STARTSIDAN