Torget

På det här kortet har man utsikt över torget när centrum är så att säga färdigt - hotellbyggnaden till höger finns på plats, vilket innebär att fotot sannolikt är från 1940-talet (hotellet byggdes 1939).


Längst till vänster på bilden ser man kaféet i det som åtminstone vi barn på 1950-talet kallade Mia-kåken, den äldsta av byggnaderna runt torget. Bobo Hermanson skriver:


Hej
Har studerat Österbymo-exposén på din hemsida. Faller lätt i drömmerier då jag ser de gamla bilderna. Där syns på två av vykorten kaféet som låg på den tomt där nuvarande kommunhuset ligger. I folkmun gick ju huset under namnet ”Villa-kåken” – en anknytning till någon som hette Vilhelm som bott i huset. Huset som egentligen var döpt till Soltorpet och ägdes av järnhandlaren Kalle Johansson, hyrdes av Mia Arvidsson och som var den som drev den, förmodligen ganska unika, kaféverksamheten. En samlingsplats där mycket kunde hända har jag förstått. Jag har själv vaga minnen av att det brukade sitta gubbar och pokulera i utemöblerna framför huset. Det speciella med huset torde vara allt som skedde innanför dess väggar. Här samlades bland annat de så kallade ”Torsdagsgubbarna”,

de från socknens ytterkanter som varit på torgdag i Österbymo, för att avsluta dagen med kortspel, historieberättande och öldrickning – man gör sig gärna bilder värdiga att platsa i en ”Piraten”-novell… Huset höll sig också med egen orkester (som jag tror gick under namnet ”Julles” efter en av medlemmarna, som dessutom var son till Mia) och som till och med emellanåt, lär ha förstrött gästerna med jazzmusik.
Villa-kåken fungerade också som repetitionslokal för byns revymakare, ”Cabaret-gänget”, som med skoningslösa sarkasmer kommenterade händelser i samhället. Bland annat kände förmodligen alla i samhället till att bonden i Bulsjö, under krigsåren, sålt en häst utan att deklarera för det. Denna händelse iscensattes senare på Folksalens scen: Sven Palm som förtvivlad hästskötare letar efter den bortsprungna hästen ”Deklarando”, som så småningom dyker upp på scenen! Hästdräkten som hyste två personer hade man lyckats få låna från Falun.
De här uppgifterna har jag fått i ett samtal med Helmer Falk, nu 89 år. Han är en av två ännu levande som ingick i Cabaret-gänget (den andre är Sven Palm).
.
TILLBAKA