Telefonstation

På den här bilden befinner fotografen sig på Eksjövägen i riktning mot Kisavägen. Huset närmast är Lövsborg, där det fanns en telefonstation. Lägg märke till skylten! Fotografiet är sannolikt från början av 1940-talet, då Österbymo hade cirka 500 innevånare och ett hundratal telefonabonnenter.


TILLBAKA