Ett modernt samhälle

På 1960-talet moderniserades Österbymo. Torget snyggades till och ett stort kommunalhus uppfördes med bibliotek, apotek, läkar- och tandläkarmottagningar (en stor lite ladugårdsliknande röd tegelbyggnad precis i mitten på det här flygfotot).
Och i dessa yttersta dagar (våren 2009) planerar de styrande i kommunen att uppföra ett stort köpcentrum för 25 miljoner kronor intill torget närmast hitom kommunalhuset. En marknadsplats under tak, så att säga, och möjligen en logisk utveckling för ett samhälle som en gång bara var några små stugor kring en öppen marknadsplats. Men samtidigt svider det i hjärtat på en gammal nostalgisk f d Ömo-bo. Är detta ett tecken på att samhället närmar sig sin 100-årsdag med optimistiskt och ungdomligt sinne, eller är det 60-talets rivningsraseri som sent omsider även nått Österbymo? Ett modernt samhälle...


TILLBAKA