Flygfoton omkring 1950

Här är ännu ett flygfoto över Österbymo, troligvis från tidigt 1950-tal. Förlag: Ivans Specerier, Österbymo.
Man kan lägga märke till hur stor del av samhället som fortfarande utgjordes av jordbruksmark.

Och här är ett flygfoto taget några år senare, efter att bland annat brandstationen tillkommit. Förlag: Österbymo Bok- & Pappershandel.


TILLBAKA