Flygfoto 1930

Här är ett flygfoto över Österbymo, troligvis från 1930-talet, eftersom platsen där Hotellet uppfördes 1939 ännu är obebyggd.
Längst ut till höger på bilden ser man järnvägsstationen. Fältet närmast kameran är den gamla fotbollsplanen. Mellan järnvägsstationen och fotbollsplanen finns två nästan identiskt lika gårdshus som ligger tätt ihop. På andra våningen i det närmaste av dessa, Solsidan, bodde min familj under mina första tio levnadsår under enklast tänkbara förhållanden i två rum och kök. Det fanns kallvatten och avlopp i köket, kakelugn i "finrummet", ingen värme i sovrummet, utedass i bottenvåningen som också innehöll vedskjul och cykelstall - ja, det kallades så, inga glömda prickar över a!


TILLBAKA