STRATOCUMULUS

valkmoln

Österbymo Ukreda

Anna Gotland 2006 Ovanifrån

Fronten drar bort

Kväll