Läroverket

inte riktigt för alla

För femtio år sedan började jag i realskolan, motsvarande högstadiet nu, på Högre Allmänna Läroverket i Eksjö. Mycket har förändrats sedan dess. Läroverket blev Östanåskolan, folkskolan ersattes av grundskolan, studentexamen blev en avslutningsfest istället för en nervdallrande examen. (Det händer fortfarande ibland att jag vaknar svettig och med hjärtklappning efter att ha haft en mardröm där jag ska tentera i matematik för studentexamen!)
Bilden här är från realexamen 1964, innan håret hunnit bli långt.

Och ytterligare femtio år tidigare var skolan säkert väldigt mycket annorlunda än när jag började. Jag har kommit över ett par gamla vykort från den tiden, alltså cirka etthundra år gamla, som på ett lite rörande sätt belyser den tidens förhållanden för elever och lärare.

Så här skrev en lärare vid realskolan i Eksjö till sin far, kyrkoherden i Umeå på baksidan av vykortet här ovanför:
Av mammas brev hörde jag att det var pappa som hade hjälpt med (mig?) med pengarna. Tack så rysligt mycke för det. De kom synnerligen väl till pass. Men om en 3 veckor är jag en 270 krs stolt kapitalist igen, och då är nödens tid förbi. Här ser pappa, hur skolan våran ser ut, där den ter sig som bäst. Tills dato trivs jag gott med pojkarna. Här ska med tiden bli s.k. kommunalt gymnasium, och där ska jag väl bli "kommunal lektor" kanhända med tiden, om allt går i gängor. Många hälsningar och tack för hjälpen
Pappas Hilding

Det var kanske inte så lätt att vara lärare på den tiden. Och inte så lätt att vara elev heller. Så här skriver en ung man omkring 1914 med spretig handstil på baksidan av vykortet här nedanför till
Fil.Magister Herr Z. Billström Halmstad
Tack för att magistern läste med mig! Allt gick lyckligt och väl utom matematiken likaså botaniken. De två dagar jag har varit här, har jag tyckt om allt.
Mamma hälsar.
Harald


(Lägg märke till den lantliga omgivningen på kortet!)

Till sist ett vykort poststämplat 1913  Eksjö.  Realskolan

ÅTER TILL STARTSIDAN